Karoséria

Vaše vozidlo po autonehode kompletne opravíme. Od Klampiarskych, lakírnických prác až po finálnu opravu vozidla. Vozidlo vám odovzdáve v stave ako pred autonehodou.

– Prípadne zabezpečíme obhliadku poistnej udalosti.

Taktiež prevádzame klampiarske práce pri menších poškodeniach karosérie i so zabezpečením lakírnickych prác.

Prevádzame výmenu okien, leštenie plastového svetlometu a kompletné ošetrenie podvozkov špeciálnymi prípravkami.