Prehliadky

Príprava na STK a EK .

Výhodou u nás servisovaných vozidiel je, že na vlastné náklady prevedieme  STK a EK zdarma!!! Platí sa len poplatok na STK a EK!!!

Prehliadky a príprava pred ZIMOU  a LETOM!!!

Namieste prevádzame aj rovnanie brzdových kotúčov priamo na vozidle, nastavenie svetiel aj nastavenie geometrie kvalitnými prístrojmi na počkanie.

Taktiež, ak zákazník požaduje počas jeho servisnej prehliadky náhradné vozidlo, poskytujeme ho zdarma, zákazník si hradí LEN spotrebované palivo.